Miért fontos érték az őszinteség? A morális-etikai szempontok mellett érdemes a lélektan szemüvegén keresztül is megvizsgálnunk a témakört.

Jordan Peterson 12 szabály az élethez című könyvében egy egész fejezetet szentel az őszinteség és igazmondás fontosságának hangsúlyozására. Véleménye szerint a mismásolásokon, apró füllentéseken, vagy akár egészen nagy hazugságokon alapuló „könnyebbik út” és az igazmondás közötti választás nem csupán pillanatnyi döntések – hosszú távon ugyanis egészen más élethez vezethetnek. Nézzük meg, mit is ért ez alatt pontosan!

Mit kockáztatunk a hazugsággal?

Céljaink eléréséhez és nehézségeink leküzdéséhez elkerülhetetlen, hogy pontosan – más szóval őszintén – meg tudjuk fogalmazni, mi is valójában az, amivel jelenleg elégedetlenek vagyunk, és milyen változást szeretnénk elérni. Amikor tapasztalatainkat „megszépítjük” vagy egyes részeit – akár csak saját magunk elől – eltitkoljuk, hogy létrehozzunk egy számunkra elviselhetőbb alternatívát, mely megnyugtat minket, valójában nagy árat fizethetünk. Hogyha hiányos információkra és féligazságokra támaszkodunk, lehetetlenné válik ugyanis számunkra a tényleges problémamegoldás.

A megszépítés ára

Amikor megszépítünk valamit, akkor azt üzenjük saját magunknak, hogy a valóság annyira borzalmas, hogy utólagos „kozmetikázásra” szorul, hogy el tudjuk viselni azt – ezzel fokozatosan rombolva a személyes teherbírásunkról alkotott képünket is. Ezen felül, egy kezdeti apró füllentés, vagy átírás fenntartásához idővel fokozatosan egyre és egyre több hazugságra lehet szükségünk, hogy megőrizhessük kreált valóságunkat. Tehát nem csupán saját szívósságunkon ejthetünk csorbát, de akár jelentős plusz terhet is kell vállalnunk hazugságaink fenntartása érdekében.

Az őszintétlenség és az önbizalom kapcsolata

A sarkos kijelentéseiről híres Dr. Csernus Imre szerint önbizalomra csak akkor tehetünk szert, ha életünk megmérettetéseit felvállaljuk. Amikor igényeinket, meglátásainkat, érzéseinket részben vagy teljesen letagadjuk, megmásítjuk, elkerülhetünk ugyan nehéz helyzeteket, de nem edződünk meg. Sőt, ha kihívásainkra folyamatosan nemet mondunk, nem csupán az esetleges kellemetlenségeknek inthetünk búcsút, hanem az adott helyzetben rejlő lehetőségeknek is. Sikerélményhez csak felvállalt konfliktusban történő helytállás útján juthatunk – ehhez azonban elengedhetetlen az őszinteség, mely bátorságot igényel részünkről. Ahogyan a közmondás is tartja: Bátraké a sors kegye!

A titok és a magány kapcsolata

Carl Jung szerint a bűn fogalmának megszületésével együtt megjelent az emberek életében a rejtett tartalom, a titok. A titok nem megosztható, nem felvállalható, és teherként ránk nehezedve elszigetelhet minket környezetünktől. Ez a folyamat éppen ellentétes az egyik legalapvetőbb emberi szükségletünkkel, ami a valaki(k)hez, valahova tartozás igénye. Más szóval, ha részben vagy teljesen elhallgatjuk bizonyos életeseményeinket, döntéseinket, elkerülhetünk jó néhány konfliktust és megőrizhetünk számunkra fontos kapcsolatokat, ám titkaink révén valójában éppen azt érhetjük el, hogy egyre távolabb sodródunk társainktól.

Őszinteség a kapcsolatainkban

Eric Berne, az Emberi játszmák szerzője munkássága jelentős részét annak szentelte, milyen hatást gyakorolhat kapcsolatainkra az őszinteség hiánya. Játszmáink bár segíthetnek minket abban, hogy kapcsolatot ápoljunk környezetünkkel, valójában nélkülözik az őszinteséget és így magát az intimitást is, melyre igazából szükségünk volna. Az így fenntartott kapcsolataink azonban nagyrészt előre meghatározott forgatókönyvek szerint folynak le, és csupán akadályozzák a tényleges odafigyelést, meghittséget. Az ördögi kört úgy tudjuk megszakítani, hogyha tudatosítjuk, majd őszintén és nyíltan felvállaljuk igényeinket és szükségleteinket a másik előtt is. Így tehetünk szert valódi, bensőséges kapcsolódásra – tűnjön ez akár félelmetesnek is első hallásra.

Őszinteség nélkül nincsen egészség

Amint láttuk, az őszinteségről való lemondás számos szempontból kihathat életünkre. A megmásításokkal nem csupán teherbírásunkat áshatjuk alá, de elkerüljük azokat a helyzeteket is, ahol önbizalmat szerezhetnénk. Füllentéseink számon tartása és következetes fenntartása nem kevés energiát emészthet fel, miközben titkaink révén egyre elszigeteltebbekké is válhatunk, vagy olyan kapcsolatokba menekülhetünk, amelyekben fenn tudjuk tartani az általunk kreált igazságot. A felsoroltak következtében fokozatosan kimerülünk, belső feszültségünk pedig egyre csak nő. Az így átélt folyamatos stressz hatására szervezetünk hamarosan jelezni fog betegség formájában. Genetikánk és személyiségünk függvényében előfordulhatnak ilyenkor az alvás-ébrenléti ciklusunkkal kapcsolatos zavarok, étkezési zavarok, szorongásos zavarok, hangulati labilitás, depresszió, vagy éppen pszicho-szomatikus megbetegedések – a lista szinte végtelen.

Mit tehetünk akkor?

Carl Rogers, a humanisztikus pszichológia kiemelkedő alakja szerint az egészséges működés kulcsa a kongruencia, más szóval a hitelesség. A hiteles személy érzései, gondolatai, viselkedése összhangban állnak egymással, és mindezeket képes – önmaga és mások előtt is – őszintén felvállalni, kifejezni. Ennek egyik feltétele, hogy el tudjuk fogadni saját gyengeségeinket, félelmeinket vagy éppen erősségeinket. Ha erre képesek vagyunk, mások irányába is elfogadóvá tudunk válni. Amikor el tudunk jutni önmagunk elfogadásához és hitelesen működünk, megnyílik az út előttünk ahhoz, hogy kibontakoztassuk mindazokat a bennünk rejlő lehetőségeket, melyek korábban a tiltások és félelmeink hálójában megrekedtek.

Mit nyerünk az őszinteséggel?

Amennyiben megszívleljük a fent említetteket, életünk akár gyökeresen is megváltozhat. Hogyha őszinték tudunk lenni önmagunkkal és ennek hatására környezetünkkel is: kapcsolataink bensőségessé, valódivá válnak. Elveszíthetjük személyes és társas életünkből a felesleges sallangokat és az őszintétlen kapcsolatainkat, a felszabadult energiánk pedig utat nyithat céljaink eléréséhez. Menet közben ezen felül egyre több önbizalomra tehetünk szert és szervezetünk is visszatalálhat egyensúlyi állapotába. Érdemes megszívlelnünk Peterson egyik szabályát tehát, mely a következő: Mondjunk mindig igazat – vagy legalábbis ne hazudjunk!

Cikkünk szerzőjéhez az alábbi problémák esetén fordulhat: önismereti kérdések, stressz kezelés, párkapcsolati és családi nehézségek, szorongásos zavarok, hangulati ingadozás: https://soulwell.hu/beres-balazs/