Mit jelent a személyiségzavar?

A személyiségzavarokat a világhoz való viszonyulás merev, kevésbé adaptív alkalmazkodási módjának tartják. Az érzelmileg labilis személyiségzavar jellege hosszú távon változatlan és kihat az illető életének minden dimenziójára, a munkavállalástól a közösségi kapcsolatokon át a személyes szféráig. Érinti az érzelmi hangoltságot, az impulzuskontrollt, a megismerő működéseket, a személyközi kapcsolatok funkcióképességét.

A személyiségzavarok dimenzionált szemlélete szerint több féle személyiségzavar elkülöníthető a sajátlagos működések, interperszonális működések és személyiségjegy-tartományok alapján: pl.: nárcisztikus személyiségzavar, borderline típusú személyiségzavar, kényszeres személyiségzavar, antiszociális személyiségzavar stb.

Az érzelmileg labilis személyiségzavar

Az érzelmileg labilis személyiségzavar kialakulása több tényező kölcsönhatására vezethető vissza. A genetikai-biológiai meghatározottságának, a környezeti hatásoknak és az egyén pszichológiai sajátosságainak kölcsönhatására.

Elsősorban az érzelmi billenékenység, impulzivitás, és az interperszonális kapcsolatok instabilitása jellemzi a borderline típusú személyiségeket. Érzelmi és indulati reakcióik a környezetük számára gyakran lekövethetetlenül változékonyak. Az interperszonális kapcsolataik gyakran kaotikusak. Kapcsolataikat könnyen megszakítják, ugyanakkor a szeparáció, az elszakadás gyakran szorongást válthat ki bennük. Impulzivitásuk szélsőséges, önsértő magatartásban is megmutatkozhat. Jellemző a visszatérő krónikus ürességérzés megléte, és az életcélok és belső preferenciák zavara. Átmenetileg paranoid vagy disszociatív állapotok is felléphetnek. A fent említett tünetek az adott személynek és a környezetének is jelentős szenvedést okozhatnak.[1]

A borderline személyiségzavar kezelésében az egyéni pszichoterápia mellett jelentős szerep jut a csoport-pszichoterápiának. A pszichodinamikus terápiák mellett a Marsha M. Linehan által kidolgozott dialektikus viselkedésterápia említhető alternatívaként.

Borderline személyiségzavarral élőknek és hozzátartozóiknak érdemes lehet elolvasni: 

Kreisman JJ, Straus H. I hate you – don’t leave me [ átdolgozott kiadás] Perigee 2010;

Kreisman JJ, Straus H. Sometimes I act crazy: living with borderline personality disorder. Hoboken, NJ, John Wiley Et Sons, 2006.

Ha tapasztalod magadon vagy hozzátartozódon a fenti jellemzőket, és jelentős szenvedést, élethelyzeti nehézségeket, örömtelenséget okoznak, javasoljuk fordulj szakemberhez. Kérj segítséget! A terápia során a zavar megértése, és alternatív megoldási módok kidolgozása fejleszti az önismeretedet és segít egy kiegyensúlyozottabb életvitel kialakításában.

Kérj időpontot!

https://soulwell.hu/idopontkeres/


[1]DSM 5­*