Mediáció

Mediáció

Mi a mediáció?

Mediáció a konfliktusok, véleménykülönbségek békés, párbeszéden alapuló rendezési módja, amely a közös konszenzuson alapuló megoldás elérését célozza meg. Alternatív békés vitarendezési mód.

Minden olyan helyzetben, ahol egy embernél többen vesznek részt óhatatlanul megjelenik a konfliktus, nézeteltérés, ami feszültséget, zavart, olykor krízist okoz a kapcsolatban vagy a kapcsolatrendszerben. Ennek feloldására nagyon hatékony és biztonságos módszer a mediáció. A mediáció nem engedi a konfliktust exkalálódni, megkíméli a kapcsolatot attól, hogy tévútra terelődjön, és valós esélyt teremt a árbeszéd helyreállítására. A mediációt a mediátor kíséri, segíti, biztosítja. A mediáció során a résztvevőknek valós lehetőségük van a közös legjobb megoldásuk megtalálásában. A közös megoldás olyan konszenzuson alapuló egyezséget jelent, ami minden érintett résztvevő számára egyaránt elfogadható és fenntartható, ezzel biztosítva az adott konfliktus felszámolását.

Mik a mediáció előnyei?

A mediáció kifejezetten hatékony módszer a vita és konfliktusok feloldásában. Általában gyors folyamat, mert a mediátor folyamatosan a közös megoldáskeresésre ösztönzi a résztvevőket a párbeszéd fenntartásának eszközével. A jövőre fókuszál, a jelenből indul ki és nem mélyed el a múltban.

A mediáció fontos előnye, hogy békés és kíméletes módszer. Nem engedi a konfliktus elmélyülését, a kapcsolat elmérgesedését. Kíméletes mert előremutató, jövőre fókuszáló megoldáskeresés a célja, aminek a legfőbb nyeresége a konszenzus lehet, ami minden résztvevő számára egyformán megfelelő megállapodást jelent.

Mikor forduljak mediátorhoz?

A mediátor segítséget nyújt abban, hogy egy konfliktusban, nézetletérésben, vitában a helyzet elmérgesedése helyett a közös megoldáskeresés, konszenzus, megegyezés lehessen a végkifejlet. Ha bármilyen számunkra fontos kapcsolatban, kapcsolatrendszerben a működést, létet nehezítő konfliktus, lényeges nézeteltérés jelenik meg, érdemes annak feloldására, kibeszélésére fókuszálni. Aki ezt biztonságban, atékonyan és békésen szeretné elérni, és valamilyen szempontból fontos számára az adott kapcsolat vagy éppen a vita tárgya, akkor érdemes és indokolt mediátorhoz fordulni és mediációs folyamatot kezdeni.

Mi a mediátor szerepe?

A mediátor a mediációs folyamatért felel. Középen áll a konfliktusos-, vitás helyzetben. A mediátor állásfoglalásoktól és véleményalkotástól mentesen teljesen pártatlanul facilitálja a
folyamatot, segíti a feleket a számukra legjobb megoldás megtalálásában.

Alapvető eszköze a kérdezés, ezzel segíti a mediációban résztvevők közötti megoldást kereső konstruktív párbeszédet létrejöttét és fenntartását. A mediátor biztosítja a mediáció résztvevőit, kulturált, békés hangnem fenntartásáról és a teljes mértékű titoktartásról.

Miben segít a mediáció?

A mediáció alapvetően ott és akkor segít ahol és amikor a konfliktus jelen van. Ennek feloldására szolgáló módszer. A mediáció bármilyen családi, munkahelyi, iskolai vagy más közösségi kapcsolatban megjelenő konfliktus vagy kellemetlenül, már kezelhetetlenül nehéz nézeteltérést okozó helyzetben a békés állapot és a közös megoldás megtalálásában segítő folyamat.

Mi a munkahelyi mediáció, milyen esetekben van rá szükség?

A munkakörnyezetünkben elfogadottan és deklaráltan legfontosabb érték a megfelelő tudású és állapotú munkaerő, azaz azok a munkatársak, emberek, akik a szervezet, csoport tagjai. A ma elfogadott vállalati kultúrákban az emberi tényező abszolút prioritással bír. Az emberi erőforrás azonban sérülékeny és folyamatos törődést igényel. A vezetők megkérdőjelezhetetlen feladata a megfelelő munkakörülmények és munkaviszonyok biztosítása, mai a konfliktusokra való gyors reagálást és megoldáskeresést is jelenti. A munkahelyi mediáció az érvényesüléshez, teljesítményhez, együttműködéshez, értékeléshez
kapcsolódó konfliktusokban segíti valódi megoldáshoz az érintetteket. Legyen szó főnök és munkatárs, azonos szinten lévő kollégák közötti, egyéni vagy csoportos konfliktushelyzetről, a mediáció szinte minden esetben kimozgatja a konfliktust a holtpontról. A konfliktushelyzet, esetleg krízis szituáció felszámolásával legtöbbször azonnál visszaáll az eredeti elvárt, már korábban megszokott hatékony és békés együttműködés.

Mikor van szükség családi mediációra?

A családi élet állapota rendkívül fontos az életünk minősége szempontjából. Legtöbb érzelem ebben a közegben van jelen, ráadásul gyakran élethosszig része a mindennapjainknak. A családi viszályok, konfliktusok évtizedekig tudnak fájni, hatni és kapcsolatokat megmérgezni. A családi konfliktusok fel- és megoldása az egészséges érzelmi élet, a kiegyensúlyozott kapcsolatok előfeltétele. Minden magunkban hordozott konfliktus egy, a mentális közérzetet és az érzelmi életet negatívan befolyásoló hatás lehet.

Családi viszályok, konfliktusok jelenhetnek meg generációk között, széles családi dimenzióban, vagy új belépő családtagok körül, házastársi, vagy párkapcsolati szituációban, szülő-gyerek viszonyban, vagy talán az élet legbonyolultabb kapcsolatában, a testvéri kapcsolatban, érzelmi és anyagi természetű kérdések mentén egyaránt. A családi kapcsolatrendszerekben különösen erős és hosszantartó érzelmi hatása van egy-egy konfliktusnak. Ezekben a helyzetekben a leghatékonyabb megoldást jelentheti a mediáció. Ami egyrészt gyors, másrészt érzelmileg biztonságos. A békés párbeszédet állítja a középpontba, amelynek visszaállítása vezethet a konszenzusos megoldáshoz.

A közös megoldás olyan konszenzuson alapuló egyezséget jelent, ami minden érintett résztvevő számára egyaránt elfogadható és fentartható, ezzel biztosítva az adott konfliktus felszámolását.

Kiknek nyújt megoldást a mediáció?

Mediáció mindazoknak egy jól működő hatékony megoldás, akik a konfliktusból kiutat keresnek, akár a kapcsolat fenntartása, akár annak békés lezárása céljából. Hasznos és valós segítség lehet a mediáció azok számára, akiknek céljuk, hogy közös megegyezés jöhessen létre és ennek érdekében nyitottak a párbeszéd folytatására. Ez a módszer a konfliktusban rejlő továbblépési lehetőségre épít. Azok számára, akiknek fontos, hogy a kapcsolat ne fagyjon be végérvényesen az adott konfliktusban, hanem onnan kimozdítva legyen új közös konszenzus, megegyezés, a mediáció jelentheti a megoldás lehetőségét. A mediáció a résztvevők aktivitására épül, hiszen az alapja a párbeszéd. Mindazok számára, akik egy kapcsolati nehézségre (munka, családi, pár – vagy más természetű kapcsolat) szeretnének megoldást keresni és ezért tenni is tudnak, nagyon jó döntés a mediáció választása.

Hogyan zajik egy mediációs folyamat?

A mediációs folyamatban a konfliktusban, viszályban, vagy nehéz helyzetben érintettek mindig a saját elhatározásukból vehetnek részt. A mediációt a mediátor vezeti, aki teljes pártatlanságot és titoktartást, ezáltal diszkréciót biztosít és segíti a megegyezés folyamatát békés mederben tartani. A mediáció módszere a párbeszéd, amiben minden érintett egyenlő mértékben vesz részt. A mediátor kérdésekkel, összefoglalásokkal, kihangosításokkal segíti a beszélgetés menetét. A mediáció általában hosszabb, olykor akár max. 3 órás ülés is lehet. Ennek azért van jelentősége, mert a rendelkezésre álló hosszabb idő lehetőséget biztosít arra, hogy mélyebb megfogalmazások, meghallgatások és megértések is helyet kapjanak. A mediáció lehet egy alkalmas, de akár egy hosszabb folyamat is lehet a konfliktus, vitás helyzet súlyosságától függően. A mediációt a részvevők bármikor megszakíthatják, szüneteltethetik, vagy abbahagyhatják. A mediáció során egyenlő arányban lehetőség van a részvevőknek négyszemközt is beszélni a mediátorral. A mediátor azonban soha nem javasol saját megoldást és nem foglal állást. A résztvevők legjobb közös megoldásának megtalálását segíti elő. A mediátor célja, hogy a folyamat során a párbeszéd fejlődjön és békés mederben tartsa azt.

Milyen helyzetekben esetekben lehet indokolt a mediáció?

A mediáció olyan konfliktusokban, vitás helyzetekben, nézeteltérések során lehet indokolt és jó megoldás– akár családban, munkakörnyezeteben vagy más természetű közöségben, amikor felmerül a valóban megoldás keresés igénye. A konfliktusban résztvevők, ha nem szeretnének sem az adott vitás helyzetben, konfliktusban benne ragadni, sem pedig egy harcias – peres- megoldás keresésbe kezdeni, akkor indokolt, hogy mediátorhoz forduljanak. A mediáció akkor működő jó megoldás, ha valamilyen, a jövőt illető közös cél vagy együttműködési szándék van, vagy éppen valaminek a lehető legbékésebb lezárására van szükség annak érdekében, hogy az érintettek tovább tudjanak lépni. Egy válási helyzetben például a bontást megelőző megegyezés békés és nem egymással harcolva történő folyamtát maximálisan elősegíti a mediáció. Ilyen helyzetben gyerekek számára – ha vannak a kapcsolatban, ezáltal sokkal elfogadhatóbb és biztonságosabb lesz a családi közeg ezt követően, de már akár a folyamat során is érezhető a konszolidáció a családi térben, noha ők a mediációban nem vesznek részt. Más családi konfliktusok mentén is nagyon indokolt a mediátor bevonása a családi béke és statusquo helyreállítása érdekében. Itt mindig fontos, hogy az érzelmi élet sérüléseit is minimalizálja a mediációs folyamat azáltal, hogy a konfliktus résztvevőit segíti hozzá más nézőpontok megtalálásához, majdan a megegyezéshez.
Munkakörnyezetben is indokolt és jó eszköz, ha van közös cél a jövőt illetően, vagy együttműködési szándék, vagy van abban érdekeltség, hogy működjön a kapcsolat illetve a kapcsolatrendszer. Gazdasági természetű konfliktusokban, vitákban, gyors hatékony és anyagilag kedvező megoldást jelenthet a mediáció, mert a folyamat képes minden érdeket és szándékot együtt kezelni és tárgyalni a közös pontok fókuszba helyezésével.

Miért biztonságos és kíméletes megoldás a mediáció egy konfliktusban?

A mediációs folyamatban résztvevők a megoldás keresés szándékával érkeznek. A mediátor ezen szándék fókuszban tartását biztosítja azáltal, hogy segíti a békés és minden esetben kulturált párbeszéd létrejöttét. Biztonságos módszer, mert segít más nézőpontokat is beemelni a résztvevők számára, ezáltal támogatja az őket a megértés és belátás folyamatában.

A mediátor pártatlan szerepe minden résztvevő számára biztonságot jelent, hiszen ezáltal senki nem kerülhet erősebb vagy gyengébb pozícióba. A konfliktushelyzetekre jellemző harc és a másik feletti győzedelmeskedés helyett a konszenzus megtalálására biztosít lehetőséget a mediáció, ezáltal kímélve a résztvevőket és magát a kapcsolatot is.

A mediáció kíméletes módszer, mert segít megakadályozni, hogy a konfliktus exkalálódjon, ellehetetlenítve a kapcsolatot.

Milyen konfliktusokban, vitákban lehet szükséges és indokolt a mediáció?

Gazdasági természetű kérdésekben, céges vitákban
Cégutódlási kérdésekben
Munkaügyi, munkahelyi viták esetében
Családi viták esetén: anyagi vagy funkcionális kérdést érintő viták
Érzelmi életben megjelenő nehézségek mentén felmerülő konfliktusok
Testvér viták
Generációs konfliktusok
Nagycsaládi nézeteltérések
Öröklési ügyek
Gondviselési konfliktusok
Gyermekneveléshez köthető viták, elakadások, konfliktusok
Családon belül kulturális különbségekből fakadó konfliktusok
Új családtag belépésével összefüggésben megjelenő konfliktusok

 

Foglaljon időpontot és hamarosan egyeztetünk Önnel egy megfelelő alkalmat a kollégánkkal való személyes vagy online találkozásra.

Foglaljon időpontot és hamarosan egyeztetünk Önnel egy megfelelő alkalmat a kollégánkkal való személyes vagy online találkozásra.

Gyakran ismételt kérdések

Minőségpolitika, hitelesség

A klinikai szakpszichológia a modern egészségügyi ellátás szerves részét képezi. A rendelő minőségügyi célkitűzése a bizonyítottan hatásos kezelés biztosítása a kliensek számára, a velük való partneri viszony kialakítása a kezelési folyamat során (beleegyezési nyilatkozat). Ha a beteg állapota vagy állapotának védelme indokolja orvosi konzultációt veszünk igénybe.

A magas minőségű, professzionális munkavégzést kiképző pszichoterapeuta szupervízoraink által vezetett rendszeres szupervízió és pszichológusaink számára szervezett esetmegbeszélő csoportjaink biztosítják.

Egészséges vagyok, de problémám adódott...

Sokakban él a tévhit, hogy a pszichológus csak betegekkel foglalkozik. Ez nem így van. Egészséges, általában alkalmazkodni tudó emberek is fordulnak pszichológushoz, ha valamely életterületen jelentkező problémával elakadtak, krízishelyzetben vannak, vagy emberi kapcsolataikban változásra vágynak, illetve önismeretükön szeretnének dolgozni. A pszichológussal való közös munka lehetőséget ad a gondolatok, érzések megértésén keresztül a nem tudatos működések feltárására és ezáltal a változás elérésére.

Titokban maradnak az adataim?

Az adatokat az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük. A pszichológusok titoktartási kötelezettség betartásával végzik munkájukat és erről tájékoztatják a klienseket is, valamint az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jogukról. A dokumentáció biztonságos, jogosulatlan személyektől elzárt tárolása biztosított a rendelőben.

Mi történik a pszichológiai vizsgálat során?

Az első interjú során, ami több alkalmat is igénybe vehet, megfogalmazásra kerül a probléma és közösen körbe járjuk a terápiás munka szempontjából fontos témákat (életút, meghatározó élmények, kapcsolatok stb.) is. A szakember által javasolt tesztekkel és vizsgáló eljárásokkal további jellemzők kerülhetnek felmérésre. A felmérési szakasz végén a pszichológus visszajelez az eredményekről és javaslatot tesz a terápiás munka formai és idői kereteire. A közösen kitűzött terápiás cél függvényében dől el, hogy néhány alkalmas pszichológiai konzultáció vagy hosszabb, folyamatos lélektani munka által érhető el a kívánt változás.

Mennyire képzettek a rendelő pszichológusai?

A rendelőben dolgozó munkatársak magasan képzettek: végzett szakpszichológusok, vagy klinikai szakpszichológus jelölt státusszal rendelkeznek. Többféle módszerspecifikus képzésben (pl.: családterápia, pszichodráma, művészet és szocioterápia, induviduálpszichológia sématerápia stb.) képzett vagy képződő szakemberek. A pszichológiai tevékenységet kiképző pszichoterapeuták rendszeres szupervíziója mellett végezzük.

Ide kattintva megismerkedhet munkatársainkkal.

Milyen hosszúak a terápiás ülések?

A felnőtt pacienseket általában heti rendszerességgel 50 percben fogadjuk hétfőtől péntekig. A pár- és családterápiák kéthetente 90 percben hétfőtől péntekig, a gyerekterápiák a gyermekek életkorának megfelelő időtartamban és gyakoriságban zajlanak hétfőtől péntekig, amit a terápiát vezető pszichológus határoz meg. A csoportos terápiákat, workshopokat típusuktól függően hét közben és hétvégén is tartjuk.

Helyszín, megközelíthetőség

I. Mészáros utca:
1016 Budapest, Mészáros u. 10., 1. emelet, 3. ajtó. 
Kapucsengő: 3

XII. Böszörményi út:
1126 Budapest, Böszörményi út 3/d., földszint
Kapucsengő: 3

Megközelíthetőség

Kapcsolódó tünetek és kezelési módszerek
állandó rosszkedv
álmatlanság
alvászavar
autogén tréning
bipoláris affektív zavar
bipoláris depresszió
bipoláris zavar
családi konfliktusok
családi problémák
depresszió
dinamikus terápia
életközepi válság
életvezetési problémák
EMDR terápia
generalizált szorongás
hangulatingadozás
hangulatzavar
kiégés
kognitív viselkedésterápia
öngyűlölet
önismereti zavar
párkapcsolati konfliktusok
párkapcsolati problémák
pszichodinamikus terápia
relaxációa terápia
stressz
stresszkezelés
szeretetképtelenség
szorongás
válás utáni depresszió