Our specialists

Hernádi Judit

tanácsadó szakpszichológus j., képzésben lévő családterapeuta

Tuesday 9, 10, 11 AM in Hungarian

Varga Kristóf pszichológus

Kristóf Varga

pszichológus / psychologist

Tuesday 3, 4, 5 PM in Hungarian and English

Hernádi Judit

tanácsadó szakpszichológus j., képzésben lévő családterapeuta

Tuesday 9, 10, 11 AM in Hungarian

Varga Kristóf pszichológus

Kristóf Varga

pszichológus / psychologist

Tuesday 3, 4, 5 PM in Hungarian and English

Hernádi Judit vagyok, a Debreceni Egyetemen végeztem pszichológusként. Jelenleg az ELTE tanácsadó szakpszichológus képzésén tanulok, emellett a Magyar Családterápiás Egyesület Pár-és családterapeuta képzésén is részt veszek.

Pszichológusi munkám során nagy hangsúlyt fektetek a mentális és lelki egészség megőrzésére, az életben való elakadások okának feltárására, és az önismeret elmélyítésére. Fontos számomra, hogy érzelmileg biztonságos, megértő és elfogadó közeget biztosítsak a hozzám forduló klienseknek, támogatva őket a személyes jóllétükön alapuló harmonikus életvezetés megteremtésében.

Az emberi kapcsolatok erejébe vetett hittel, a relaxáció, a rendszerszemléletű családterápiás gondolkodás, valamint a meseterápia eszköztárát felhasználva támogatom klienseimet abban, hogy életszerepeiket az általuk vágyott minőségben tudják megélni.

Az alábbi élethelyzetek kezelésében tudom támogatni:

  • szülési trauma feldolgozása
  • gyermekágyi depressziós hangulat kezelése
  • elakadás különböző életszakaszokban
  • önismeret mélyítése
  • stresszel való megküzdés
  • kiégés megelőzése
  • családi és párkapcsolati konfliktusok kezelése
  • munkahelyi mentális egészségmegőrzés

Varga Kristóf vagyok, 1989-ben szereztem pszichológus diplomát az ELTE-n, illetve egy évet hallgattam pszichológiát a University of British Columbia-n. Egyéni terápiában és pszichodráma csoportban szereztem meg a képződéshez szükséges saját élményt. Az elmúlt három évben egy tréning céget vezetek, ahol erős stresszel való megküzdést, bizonytalan, kockázatos helyzetekben való döntéshozatalt és csoportban való hatékony működést tanítunk élmény alapú szerepjáték módszerrel. A közben eltelt húsz egynéhány évben is az emberi viselkedés és annak megváltoztatása foglalkoztatott, elsősorban társadalmi méretekben. Foglalkoztam tömegkommunikációval, közösség építéssel, politikával, közpolitikával, három kontinensen vezettem helyi kormányzást és részvételi döntéshozatalt fejlesztő programokat. A pszichológus legfontosabb eszköze saját maga. Ezek a tapasztalatok fontos segítséget adnak nekünk a klienseimmel való munkában.

Felnőttekkel dolgozom, integratív megközelítésben, ami számomra annyit tesz, hogy a munkamódszert mindig a klienshez igazítjuk és változtatjuk is, ha szükséges. A normális életvitelt megakasztó stresszes állapotokkal, önbizalom, önbecsülés hiányával, társas és párkapcsolati problémákkal, karrierrel, munkahellyel kapcsolatos elakadásokkal fordulnak hozzám, bár ezek a kezdeti panaszok a klienssel való munka során gyakran átfogalmazódnak, ahogy eljutunk a tünetek mögött található, addig talán háttérbe húzódó okokig.

English

I graduated in psychology from ELTE in 1989 and studied psychology for a year at the University of British Columbia. I gained my own experience in individual therapy and psychodrama groups. For the past three years I have been running a training company where we teach coping with high stress, decision-making in uncertain, risky situations and working effectively in groups using experimental role-playing methods.

In the past I have also been concerned with human behaviour and how to change it, primarily on a social scale. I have been involved in mass communication, community building, politics, public policy, and have led programmes on local governance and participatory decision-making on three continents.

The psychologist most important tool is himself. These experiences give us important support in working with my clients. I work with adults, using an integrative approach, which for me means that we always adapt the working method to the client and change it if necessary. People come to me with stressful conditions that interfere with normal life, lack of self-confidence, self-esteem, relationship and social problems, career and work-related blockages, although these initial complaints often become more complex as we work with the client, getting to the underlying causes of the symptoms, which may have been hidden until then.