Amikor két ember találkozik és a szerelemük fellángol, mindketten csodás élményekkel gazdagodnak. Az idő előrehaladtával azonban változásokat érzékelhetnek a saját, vagy a másik viselkedésében és a párkapcsolatban. Fontos tisztában lenni azzal, hogy menet közben átalakulásokon, fejlődési szakaszokon megy keresztül minden párkapcsolat és idővel feltűnőbbé válhatnak a különbözőségek. Olyan konfliktusok jelenhetnek meg, amelyek felbukkanásától megijedhetnek, hiszen „idáig minden olyan szép és könnyű volt”.

Egyensúlyozni kell!

Minden pár életében vannak könnyebb és nehezebb időszakok. Érdemes kicsit közelebbről is megvizsgálni, mi jellemző egy-egy szakaszra és ha épp nem könnyű boldogulni egymással a mindennapokban, fontos tudni, milyen segítséget kaphat a pár a kialakult helyzet megoldásához. Az biztos, hogy akárcsak egy tandem kerékpár esetében, a párkapcsolatban is mindkét félnek munkálkodnia kell azon, hogy előre haladjanak. Elengedhetetlen feltétel egy stabil, erős érzelmi alap, mint egy kerékpár váza. A gyorsuláshoz és a fékezéshez pedálok kellenek és egy szerszámkészlet sem árt a váratlan helyzetekhez, a javításhoz, hogy folytatni lehessen a közös utat.

Akárcsak gyerekkorunkban

A kutatások szerint (M. Mahler és Bader-Pearson nyomán) egy párkapcsolatnak a gyermek korai fejlődési szakaszainak megfeleltethető fejlődési szakaszai vannak, azokhoz meglehetősen hasonló jelenségekkel.

A csecsemő élete első időszakában szinte teljes összefonódásban (szimbiózis) van az édesanyjával. Ez a szoros kapcsolódás biztosítja számára az életben maradás feltételeit. Az anya mosolya, az etetés, a gondoskodás, a temérdek érintés, az azonnali válaszkészség mind a kötődés kialakulását segítik elő, ami megalapozza a gyermek későbbi életszakaszaiban is intim kapcsolatainak milyenségét.

Később megkezdődik a leválás időszaka, amikor már eltávolodik az édesanyától (differenciálódás). Érdeklődőbbé válik a külvilágra, kíváncsian fedez fel új dolgokat és szerez tapasztalatokat.

A fejlődés során egyre önállóbbá válik, megtapasztalja, hogy mire képes egyedül is. Gyakorol. Ez a gyakorló fázis. Időnként egyensúlyoz a közelség és a távolság között, még vissza-visszaszalad a biztonságot jelentő szülőhöz (újraközeledés), hogy újra messzebbre szaladhasson. Ezekben a fejlődési szakaszokban közben egyre érettebbé válik. Idővel magasabb szinteken lesz képes jól együttműködni másokkal (érettség).

Egy párkapcsolat is hasonló változásokon megy keresztül, hasonlóan fejlődik.

Mindegyik szakasznak megvannak a maga sajátos jellegzetességei és azok az elakadási pontok is, amelyek a párokat kihívások elé állíthatják. Ha közösen sikerül ezeken túljutniuk, egy következő szakaszba érkezhetnek meg. Ha ez nem sikerül, megrekedhetnek egy korábbi állapotban, esetleg csak a pár egyik tagja marad vissza, vagy akár a kapcsolat véget is érhet. A felmerülő nehézségek kapcsán kérhetnek párterápiás segítséget ahhoz, hogy túljussanak a nehézségeiken és harmonikusabbá, kiegyensúlyozottabbá váljon a kapcsolatuk.

Az első szakasz: szimbiózis

A szerelmesek a megismerkedést követő időszakban minden pillanatot együtt szeretnének tölteni, legszívesebben mindent együtt csinálnának. Az egymás nélkül töltött idő túl hosszúnak bizonyul, folyton a másik jár a fejükben, akkor is, ha épp nincsenek együtt. Kitalálják egymás gondolatait és minden porcikájukkal rezonálnak a másikra. Mire érdemes felfigyelniük?

Arra, hogy ne vesszen el az egyediség, az egyéniség, ne szűnjön meg az „én” kifejezése és azt ne váltsa fel minden egyes területen a „mi”. Ha állandósul a „mi ketten egyek vagyunk” érzés, egyfajta túlzott, a másiktól való függés jelenik meg, vagy erős félelem az elhagyástól. Esetleg kialakulhat egy „se veled, se nélküled” kapcsolat is, melyben akár mindketten, kölcsönösen bántják egymást. Ha játszmákkal tarkítottak a mindennapok, érdemes párkapcsolati tanácsadó segítségével közelebbről megnézni a jelenségek mögöttes mozgatórugóit.

A második szakasz: differenciálódás

Ilyenkor újra felmerül az igény az egymástól külön töltött időre, az egyéni érdeklődési körnek megfelelő hobbikra, a barátokkal szervezett közös programokra. A párkapcsolat továbbra is fontos marad, de a „mi” mellett újra kiemelt szerepet kap az „én”. Némi eltávolodás érzékelhető a másiktól. Hangsúlyosabbakká válnak a másik negatív tulajdonságai, kiütköznek a különbségek, a saját családból hozott, a másikétól eltérő szokások, a más értékrend. Melyek legyenek azok, amiket beépíthetnének a közös életükbe? Viták alakulhatnak ki, egyezkedések zajlanak. Kompromisszumkésznek lenni kiemelten fontos ebben az időszakban. Ha ez sikerül, a kapcsolat megerősödhet.

Milyen problémák adódhatnak ebben a szakaszban? Ha az egyik félnek kevés vagy egyáltalán nincs nyitottsága a másik eltérő szempontjaira, ha nehezen viseli a másik távolodási kísérleteit és elárulva érzi magát, akkor akár dühös is lesz emiatt vagy erősen kontrollálóvá válik. Ha a távolodónak esetleg bűntudata lesz a külön töltött idő miatt, ha folyamatossá válik a feszültség, a vita, a veszekedés. Ha megjelenik a manipuláció, vagy hatalmi harc veszi kezdetét, esetleg felmerül a válás gondolata is, hasznos lehet párterápiás ülések keretében, segítséggel megérteni és megtanulni jól kezelni ezeket az érzéseket. Megjeleníteni, megérteni és megpróbálni elfogadni a különbségeket, az egyéni gondolatokat, vágyakat, szükségleteket.

A harmadik szakasz: gyakorlás

Ekkorra a párok a távolodást már jól viselik és bátran mozognak életük egyéb fontos területein, a munkahelyen, a sportban, a barátokkal és jó egyensúly alakul ki ezek és a párkapcsolat, a házasság, az otthon között. Mindenütt szereznek élményeket és örömeiket, sikereiket, vagy kudarcaikat meg tudják osztani a másikkal, be tudják építeni a kapcsolatba. Már nem félnek a másik elvesztésétől. Kialakul az egymáshoz és a külvilághoz való alkalmazkodással valamiféle egyensúly az életük különböző területei között. A tágabb családdal, a munkahelyen és a barátokkal töltött idő is harmonikusan illeszkedik a párkapcsolatukhoz.

Ilyenkor az lehet a nehézség, ha az egyik fél még mindig nehezen viseli a másik önállósodását, haragos emiatt, vagy még mindig az összeolvadásra törekszik. Ha komolyan felüti a fejét a féltékenység vagy az önmegvalósítás elviszi az összes energiát és a másikra, a kapcsolatra kevés marad, az nagyon megnehezíti a párkapcsolat megerősödését.

A negyedik szakasz: újraközeledés

Ebben az időszakban a kapcsolatot a közeledések és távolodások váltakozása jellemzi és ez természetes jelenség. Kicsit olyan, mint egy jól begyakorolt tánc. Stabil, jó alapot ad a táncparkett, már ismerik a táncosok a zenét, a lépéseket, a másik lélegzését, teherbíróképességét is. Egymás pozitív és negatív tulajdonságaival mindketten tisztában vannak, ismerik a saját és a másik erősségeit és gyengeségeit. Közeledni tudnak egymáshoz anélkül, hogy összeolvadnának. Távolodni képesek átmenetileg a másiktól anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, elveszítik a másikat. A kapcsolatuk érzelmileg feltölti őket, képesek a fokozottabb felelősségvállalásra.

Ebben a szakaszban problémát okozhat, ha nehéz a másik egyéni fejlődését is támogatni, vagy csak a saját önmegvalósítás rovására lehet, esetleg a másik intimitás iránti szükségletével ütközésbe kerül a saját autonómia iránti igény. Ha nem sikerül közös jövőképet felépíteni vagy a hazaérkezést megzavarják a külső, pl. munkahelyi elfoglaltságok. Ha ez az időszak egybeesik a már felnőtt gyerekek elköltözésével és a pár tagjai nem találnak újra közös kapcsolódási lehetőségeket, kiüresedettnek élik meg a kapcsolatot. A párterápiás ülések alkalmával újra felfedezhetik együtt a kapcsolat erősségeit, az erőforrásaikat, amikre a későbbiekben újra támaszkodhatnak.

Az ötödik szakasz: érett kapcsolat

Az érett párkapcsolatban jól működik a közelség, az intimitás és a távolságok is. Az egyéni határok és a kapcsolat határai is világosak, jól illeszkednek a külvilág felé. A külső szerepvállalások is csak a mindenki számára elfogadható mértékben befolyásolják a kapcsolat belső működését.

A párkapcsolat során a különböző szakaszok ismétlődhetnek, többször is megjelenhetnek. Az is előfordulhat, hogy a pár tagjai nem egyszerre tartanak ugyanabban a fázisban, ebből is származhatnak konfliktusok. Ha időben felismerik, hogy valami nem mozdul, valamilyen elakadás jelentkezik a kapcsolatban és nehezen birkóznak meg vele vagy túl hosszú ideje próbálkoznak és nem történik pozitív változás, érdemes felkeresniük egy párkapcsolati tanácsadót, vagy párterapeutát, hiszen minél korábban kérnek segítséget a nehézségeik rendezésében, annál több sikerrel járhat a párterápiás folyamat és megerősödve újra örömüket lelhetik egymásban és a kapcsolatban.

Ha elakadást érzékel, itt jelentkezhet és kérhet időpontot.

A jelentkezés menete:

=

1

Töltse ki kapcsolatfelvételi űrlapunkat, amit az alábbi gombra kattintva érhet el. Az űrlap kitöltése nem jár semmilyen kötelezettséggel.

=

2

Az űrlap elküldése után egy rövid kérdőívet küldünk e-mailben. Annak visszaküldése után hamarosan jelentkezünk telefonon és egyeztetünk Önnel megfelelő időpontot a kollégánkkal való személyes vagy online találkozásra.

R

3

Az első találkozás során a problémáról és a módszerről besélgetsünk, célunk, hogy a 2-3. alkalom végére megkössük azt a „szerződést”, ami mentén a közös munka során a változásokért dolgozunk és amelyben az idői keretekben is magállapodunk.

Bővebb információk >>

További olvasnivalók:

Mikor segíthet a család- és párterápia?

Miért hatékony és miben más?

A rendszerszemléletű család- és párterápia az 50-es években született meg az USA-ban a kibernetika bázisán. A pszichológiatudomány terén pedig elsősorban a pszichoanalízis, a csoportterápia és a kommunikációelméleti kutatások alapozták meg. A módszer rövid idő alatt  vált népszerűvé és elterjedtté, nem véletlenül. A XX. század második felében már széles körben használták Európában és a világ minden részén. Magyarországon a nyolcvanas évek óta érhető el.

Tovább olvasom...

 

Párkapcsolati féltékenység – hárman a kapcsolatban: Én, Ő és a Zöld szemű szörny

A „zöld szemű szörny” kifejezés hallatán talán elsőre mindenkinek a párkapcsolati féltékenység jut eszébe, miközben a féltékenységet átélhetjük testvéri, szülői, baráti, vagy akár munkahelyi kapcsolatokban is. Gondoljunk csak arra, hogy gyerekként egy testvér érkezése, vagy az elvált szülők új párkapcsolata milyen félelmeket és viselkedésváltozásokat hozhatnak a gyerekek életébe. Most azonban maradunk mi is a párkapcsolatnál, az itt megjelenő féltékenység témáját járva körül.

Tovább olvasom...

 

Párkapcsolati bántalmazás – gyermekkori gyökerek

A családon belüli erőszak áldozatainak segítése fontos társadalmi feladat. A közeli hozzátartozók közötti verbális, fizikai vagy akár szexuális bántalmazás számos személy életét keseríti meg nap mint nap. Ebben a cikkben a párkapcsolati bántalmazás témájával foglalkozunk, kiemelt fókusszal az áldozatokra, a gyermekkorban átélt bántalmazás és elhanyagolás hosszútávú hatásaira, és az áldozatok megsegítésének lehetséges módjaira.

Tovább olvasom...

 

„Már megint mit csináltál?” – ez volt anyám első kérdése, mikor a férjem eltörte a karom

Fogvatartóik iránt hálát érző túszok. Az őket bántalmazó családtaghoz ragaszkodó nők és gyerekek. Van-e közös bennük? Állhat-e ugyanaz a lélektani jelenség a háttérben? A Stockholm-szindrómáról és az úgynevezett traumatizált kötődésről beszélgettem két pszichológus szakértővel.

Tovább olvasom...

 

A párkapcsolat fejlődési szakaszai, avagy tánc tandemen

Amikor két ember találkozik és a szerelemük fellángol, mindketten csodás élményekkel gazdagodnak. Az idő előrehaladtával azonban változásokat érzékelhetnek a saját, vagy a másik viselkedésében és a párkapcsolatban. Fontos tisztában lenni azzal, hogy menet közben átalakulásokon, fejlődési szakaszokon megy keresztül minden párkapcsolat és idővel feltűnőbbé válhatnak a különbözőségek. Olyan konfliktusok jelenhetnek meg, amelyek felbukkanásától megijedhetnek, hiszen „idáig minden olyan szép és könnyű volt”.

Tovább olvasom...

 

Családi életciklusok, családterápia

A fiatal felnőttel leválási nehézségei, avagy “anyanemár…”

Családterápia során a minket felkereső családoktól általában már az első alkalommal tájékozódhatunk arról, hogy éppen melyik családi életciklusban zajlanak a mindennapjaik és gyakran az is kiderül, hogy a nehézségeik ehhez kapcsolódnak.

Mit is jelent a családi életciklus és melyek azok a problémák, amelyek egy-egy adott szakaszban felmerülhetnek? 

Ha a család fogalmát szeretnénk definiálni, segítségül hívhatjuk azt a tudományos meghatározást, amely „természetes módon, több stádiumon keresztül, dinamikusan fejlődő egységként tekint a családra. Olyan rendszerként, ami a sajátos szerveződésén belül folyamatos változásban van, mégis biztosítja a benne élők számára a folytonosságot.”

Tovább olvasom...